Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Kemi

ED är den enda skolan i Jönköping som erbjuder en fördjupning i kemiämnet. De välutrustade lokalerna och den långa erfarenheten av kemiundervisning gör att vi kan erbjuda bästa möjliga kemiutbildning. Den populära kemifördjupningen på skolan och framgångar i kemiolympiaden visar att skolans kemiundervisning håller en mycket hög kvalitet.

Kemi 1

Kursen i Kemi 1 läser du på Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet i årskurs 1.

Här lär du dig grunderna i kemi på lektioner och laborationer. Du får också bekanta dig med dataprogram i kemi.


Nedan presenteras ett urval av de moment som du får arbeta med under kursen:
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar
 • Förståelse av kemisk bindning och atomens uppbyggnad
 • Kännedom om grundämnen, kemiska föreningar och moderna material
 • Användning av kemiska formler för föreningar och reaktioner
 • Genomförande av enkla kemiska beräkningar
 • Kännedom om begreppen oxidation, reduktion samt syror, baser och pH.

Kemi 2

Kursen i Kemi 2 läser du i årskurs 2 på Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap och är valbar på inriktning Naturvetenskap och Samhälle.

Under kursen kommer du att jobba med allmän kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi.

Nedan presenteras ett urval av kursens innehåll:

 • Övning av självständighet och vana vid laborativt arbete
 • Tillämpning av vanliga analysmetoder
 • Utförande av beräkningar vid kemisk jämvikt
 • Kännedom om organiska ämnesklasser och biologiskt viktiga molekyler
 • Kännedom om huvuddragen i cellens ämnesomsättning

Kemi specialisering

Kursen i Kemi specialisering läser du i årskurs 3 på Naturevteskapsprogrammet inriktning naturvetenskap och fördjupning i kemi.

Du har längre arbetspass där laborationer utgör ett viktigt inslag. Du kommer att arbeta självständigt. Till sitt förfogande har du lektionssal, laborationssal och datasal under hela arbetspasset.

Nedan presenteras ett urval av kursens innehåll:

 • Allmän kemi: Repetition och fortsättning av Kemi 1 och 2.
 • Analytisk kemi: Moderna analysinstrument för avancerade analyser.
 • Datortillämpning i kemi: Specifika dataprogram inom kemiområdet.
 • Miljökemi: Miljövårdsanalyser med haltbestämning av ämnen i låga koncentrationer.
 • Organisk kemi: Framställning och undersökning av organiska ämnen, exempelvis läkemedel.
Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats