Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Svenska som andraspråk

Läser du svenska som andraspråk (SvA) på ED får du mycket hjälp i mindre grupp med utvecklingen av det svenska språket. SvA erbjuds för att så snabbt som möjligt kunna bygga upp ett väl fungerande språk. Vi har välutbildade lärare, som kan ge dig goda språkkunskaper.

SvA vänder sig till dig som är flerspråkig eller som har varit betydande skoltid utomlands. Du som har ett annat modersmål än svenska eller behöver mer stöd i din andraspråksutveckling har rätt att få läsa SvA. Vi vill stödja din språkutveckling så att du blir språkligt säker i både tal och skrift.

Syftet med språket är att ge dig större och mer koncentrerad hjälp med språkutveckling, förståelse och skrivande. Du har möjlighet att få mer lärarstöd då grupperna är mindre. Några moment är de samma i både Svenska och Svenska som andraspråk, men innehållet i SvA är mer inriktat på läsförståelse och språkinlärning. Det viktigaste är inlärning av ord, skrivande och läsning av modern litteratur.

Undervisningen är förlagd i grupp, men en del moment görs även individuellt beroende på dina behov. Som elev har du en portfoliopärm, där allt som du skriver samlas, eftersom vi arbetar processinriktat och vill kunna studera utvecklingen av språkriktigheten. Lärare och elever lägger även in material och uppgifter i vår lärplattform. 

Vi satsar extra på: 

  • Din egen utveckling och dina mål 
  • Att du ska förstå ord, fraser och kunna bilda nya ord
  • Att du ska kunna skriva bättre
  • Att du ska kunna förstå det du läser bättre
Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats