Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Vård och omsorg

Vård och omsorgsprogrammet ska ge en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom vård- och omsorgsområdet, t ex som undersköterska. Syftet är att ge dig en bred yrkeskompetens som äldreomsorg samt inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som äldreomsorg samt inom hälso- och sjukvård.

Gerontologi och geriatrik
Gerontologi ger dig kunskap om det normala åldrandet och om de förändringar som sker hos människan. Geriatrik ger dig kunskap om åldrandets sjukdomar.

Hälsa
Du studerar människors hälsa och olika former av hälsofrämjande arbete.

Gerontologi och geriatrik
Gerontologi ger dig kunskap om det normala åldrandet och om de förändringar som sker hos människan.Geriatrik ger dig kunskap om åldrandets sjukdomar.

Människan
Undervisningen syftar till att du utvecklar kunskaper om människan och hennes livslopp. Den ska bidra till att du utvecklar din förmåga att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer.

Pedagogik i vård och omsorg
Undervisningen ger dig möjligheter att reflektera över och diskutera egna och andras handlingar och utveckla kunskaper  och förståelse av hur människan samspelar med sin omgivning.

Psykiatri
Ämnet ger dig kunskap om vård- och omsorgsarbete vid psykiska funktionsnedsättningar.

Sjukvård
Undervisningen i ämnet sjukvård syftar till att du utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande och förmåga att utföra vård- och omsorgsuppgifter vid olika sjukdomar.

Specialpedagogik
Undervisningen i ämnet specialpedagogik syftar till att du utvecklar kunskaper om relationer mellan samhälle och människor med funktionsnedsättningar där ett gott bemötande är det centrala.

Vård och omsorgsarbete
Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att du utvecklar kunskaper för arbete med patienter och brukare. Vi behandlar ämnet ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats