Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

ED-alumn

Alumn är en tidigare elev vid en viss skola, främst på gymnasie- och högskolenivå.

Här berättar några ED-alumner vad de gör idag samt har för framtidsplaner.

"SA på ED var ett självklart val, då programmet rymmer mina ämnen. Jag tyckte det var intressant att få lära sig om länders utveckling och hur internationella organisationer jobbar. Under min ED-tid gjorde vi ett internationellt utbyte, gentemot Berlin, som jag såg som en stor fördel. På ED lärde jag mig även att vara källkritisk. Efter tiden på ED utbildade jag mig till officer och sedan vidare till beteendevetare. Idag jobbar jag som utvecklingsstrateg på en myndighet som heter Krus. Jag ser att jag även i framtiden kommer bidra till samhällsnyttan genom att ha ett statligt yrke. Jag gillar tanken på att det jag gör bidrar till allas bästa!"
STAFFAN JOHANSSON, SA 2001
          
"Redan som liten drömde jag om att bli sjuksköterska, så VO på ED var ett självklart gymnasieval för mig. Jag hade dessutom hört att ED var ett bra gymnasium med erfarna och duktiga lärare. Från tiden på ED bär jag med mig mycket kunskap, speciellt inom ämnen där fokus låg på omvårdnad. Idag arbetar jag som sjuksköterska inom cancervården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I framtiden tror jag att jag har vidareutbildat mig, kanske inom cancersjukvård eller till barnmorska."
           REBECCA HARALDSSON, VO 2004
          
"Inför gymnasiet var jag intresserad av naturvetenskapliga ämnen, men också teknik. TE på ED blev då ett naturligt val för mig. På TE fick jag grundkunskaper i fysik och matematik som hjälpte mig mycket när jag pluggade vidare efter gymnasiet. Idag jobbar jag som ortopedingenjör och förser patienter med behov av ortopediska hjälpmedel med till exempel proteser och ortoser. I framtiden hoppas jag att jag specialiserat mig inom något ortopediskt område och att min dröm om att bo i ett utvecklingsland och verka med proteser har gått i uppfyllelse!"
CHRISTOFER ARTHURSSON, TE 2005
          

"Jag studerar just nu på Läkarprogrammet vid Umeå universitet. Jag gick NA för att jag var intresserad av naturvetenskap och upplevde att ED var det gymnasium som satsade mest på detta. Under tiden på ED fick jag förståelse för de naturvetenskapliga ämnena och hade lärare som gav mig känslan av att allt är möjligt bara du har engagemang. I framtiden kommer jag att jobba som läkare samt bedriva forskning och förhoppningsvis även undervisa blivande läkare."
           ANDREAS PETTERSSON, NA 2006
          

"Jag valde VO på ED eftersom jag ville få ett jobb där jag får arbeta med människor. Tiden på ED gav mig fördjupade teoretiska kunskaper inom vård och hälsa, men även praktiska och sociala färdigheter. Idag arbetar jag som undersköterska och studerar vid hälsohögskolan. När jag är färdig med min utbildning hoppas jag få ett jobb som arbetsterapeut, helst inom primärvården eller psykiatrin."
EMMIE JOHANSSON, VO 2007
          
"Jag gick SA på ED då jag ville kunna plugga vidare till det mesta efter gymnasiet. SA är ett brett program med möjlighet att läsa till kurser, vilket gör att min utbildning blev väldigt bred. På ED fick jag utveckla min förmåga att samarbeta i grupp samt att utföra uppgifter självständigt. Båda delarna är viktiga. Det har varit användbart för mig i min utbildning och i mitt yrke. Parallellt med mitt arbete som undersköterska läser jag till sjuksköterska och kommer i framtiden att arbeta som det och vara till hjälp för de människor som är i behov av sjukvård."        
LINA SWAHN, SA 2007
          

”När jag valde VF på ED så var det via inspiration hemifrån. Jag såg möjligheten till ett jobb efter gymnasiet, där jag kunde utvecklas även när jag var färdigutbildad. Från tiden på ED har jag nytta av mina kunskaper i systemkunskap som varit väldigt bra att ha. Jag hade önskat att jag vetat vilka kurser som var värda att satsa på redan på gymnasiet. Idag jobbar jag som VVS-montör hos Imtech VS-teknik. Jag tror att jag kommer fortsätta utveckla mina yrkeskunskaper och även i framtiden vara verksam som VVS-montör.”          
ROBIN KRANTZ, VF 2008

          

"När jag skulle välja gymnasium visste jag redan att jag ville läsa juridik. Jag valde helt enkelt gymnasium utifrån vad jag ansåg gav mig de bästa förutsättningarna för detta. Valet föll då på ED och EK. Förutom goda grunder inför universitetsstudierna så har jag även fått vänner för livet.
Idag läser jag juridik vid Lunds Universitet. När jag är färdigutbildad vill jag flytta tillbaka till Jönköping för att arbeta vid en av de många domstolarna som finns i staden."          
TOVA WETTERÖ, EK 2009

          

"Jag valde NA på ED då jag hört att ED:s kemi på NA var extra bra. Idag studerar jag på ett naturvetenskapligt program i kemi vid Lunds universitet. Tiden på ED gjorde mig verkligen beredd för vidare studier. När det dyker upp "nya" moment, så känner jag ofta igen det från gymnasiet vilket gör att jag kan fokusera mer på det som verkligen är nytt för mig vilket har underlättat för mig att prestera bra på kurserna.
I framtiden har jag nog påbörjat en doktorandutbildning inom kemi, eller så har jag ett arbete inom kemiindustrin."  
DAVID AHLSTRAND, NA 2010
          

"TE på ED valde jag för att jag alltid varit intresserad av teknik. Sedan har jag också gillat fysik och matte sedan jag var liten. Valet påverkades också av att ED har ett väldigt bra rykte som skola. Idag pluggar jag till maskiningenjör inom produktutveckling och design på Jönköpings Tekniska Högskola. Jag har haft nytta av alla ämnena som jag läste på ED, dessutom har jag haft stor nytta av den studieteknik som jag lärde mig på ED. I framtiden så kommer jag ha ett jobb som maskiningenjör, förhoppningsvis utomlands."
ALBA SADIKOVSKA, TE 2012

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats