Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Ordningsregler

Ordningsreglerna på ED baserar sig främst på att du bemöter andra som du själv vill bli bemött.

Hur behandlar vi varandra för att alla ska trivas?
Vi respekterar och behandlar varandra väl genom att:

  • Vara i tid
  • Lyssna på varandra
  • Tänka på vad vi säger och när vi säger det
  • Aktivt verka för en bra inlärningssituation
  • Det är våra egna kunskaper som vi jobbar med att utveckla, och därför motverkar vi alla former av fusk

Hur får vi en bra arbetsmiljö?
Vi tar ett gemensamt ansvar för vår skolmiljö genom att:

  • Alltid lämna den miljö vi varit i ren och iordningsställd (t ex klassrum, matsal, korridorer eller utanför skolan)
  • Respektera matkön
  • Låt biblioteket vara en plats för studier
  • Hålla oss välinformerade genom att regelbundet kolla lärplattformen (Vklass), klassfack och informationsskärmar
  • För allas välbefinnande inte röka eller bruka andra droger på skolans område

Vilka konsekvenser får det om någon bryter mot ordningsreglerna?
Vi hänvisar till gällande lagar och förordningar vad det gäller skolans verksamheter och dess arbetsmiljö.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats