Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Erik Dahlberg

Erik Dahlberg (1625—1703) föddes som ofrälse och blev tidigt föräldralös — under sin levnad hann han dock både bli adlad och erhålla titlarna friherre och greve.
Trots sin enkla bakgrund hade Erik lärt sig att läsa och skriva och fick därför bli skrivare i den svenska armén. Där skaffade han sig snart nya kontakter, befordrades till officer och med sin medfödda upptäckarlusta gav han sig sedan ut på resor i Europa för att söka nya kunskaper.

Befästningsarkitektur var det ämne som låg Erik Dahlberg varmast om hjärtat. Så småningom blev han nära rådgivare till kung Karl XI — och tack vare Dahlbergs stora kunskaper gav kungen honom i uppdrag att utveckla Sveriges försvarsanläggningar.

Skansarna Kronan och Lejonet i Göteborg, Dalarö Skans och Varbergs fästning är alla byggda enligt beslut av Erik Dahlberg. Han gjorde även insatser inom den civila byggnadskonsten och ritade bland annat Jönköpings rådhus och stadsplaner. Under åren 1687—1693 var Erik Dahlberg landshövding i Jönköping.

Erik Dahlberg är ett exempel på att man kan nå hur långt som helst, bara ambitionerna finns. Dagens elever på ed kanske inte drömmer om att få rita nya svenska fästningar. Men rätt utbildning och ambitioner är fortfarande det bästa sättet att nå sina mål — vilka de än må vara.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats