Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Elevinflytande

På ED vill vi att du som elev ska ha ett verkligt inflytande över ditt lärande och kunna påverka din skolvardag och utbildning. Vi förverkligar detta genom att bjuda in dig att delta i skolans olika demokratiska forum.

Du som elev ska kunna påverka din skolvardag tillsammans med dina lärare. Särskilt viktigt är att du ska kunna ha ett stort inflytande över ditt egna lärandet. Förutom det är vi angelägna om att du ges möjlighet att delta i ED:s olika demokratiska processer. Här nedan beskrivs de formella demokratiska forum som finns på ED:

Mentorstid - hålls en gång per vecka tillsammans med din klass och mentor under 40 minuter. På mentorstiden kan du och din klass behandla frågor av gemensamt intresse för er, såsom planering och uppföljning av klassens arbete eller arbetsmiljö. Mentorstiden kan även användas till att utföra olika tematiska arbeten eller jobba med värderingsövningar. Mentorstiden är schemalagd för alla elever.

Matråd - hålls 1-2 gånger per termin med kökschef. I matrådet kan du diskutera och tycka till om skolans mat. Du får även information om saker som rör ED:s restaurang med café.
Hit bjuds minst 1 elev/klass in.

Elevprogramråd - hålls en gång per månad tillsammans med din rektor. Vid elevprogramrådet diskuteras saker som tagits med från klassernas mentorstider. Det kan röra saker som ska hända på ED eller ditt program, men även frågor som rör din fysiska och psykosociala arbtesmiljö det vill säga hur du mår som elev på ED. Hit bjuds minst 1 elev/klass in. 

Programråd - hålls 1-2 gånger per termin med rektor och branschföreträdare. Finns på programmen VF, VO och EK. På programrådet diskuteras saker som händer på programmet och som rör den bransch som är knuten till ditt program. Hit bjuds minst 1 elev/årskurs in.

Skyddsombud - För att värna om din, och andra elevers, fysiska och psykosociala arbetsmiljö så utbildar vi elevskyddsombud (1 elev/klass) samt  elevhuvudskyddsombud (3 elever). Utbildning sker via utbildningsledaren på ED i samverkan med UBF:s arbetsmiljöstrateg.

Möte med kontaktpolitiker - till de olika forumen för elevdemokrati som finns på ED bjuds också politiker in. Erik Dahlbergsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola som ytterst leds av politikerna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Utöver träffar med dessa politiker, så finns möjligheten att möta politiker via det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet i Jönköpings kommun. Vill du kontakta ED:s kontaktpolitiker direkt, så hittar du kontaktuppgifter under "Mer information" i högerspalten.

Elevkår - träffas med gymnasiechefen 1-2 gånger per termin. I övrigt hålls regelbundna möten under terminen. Elevkåren är en fristående organisation från skolan med demokratiskt valda elevrepresentanter.

Ungdomsråd- hålls 4-6 gånger per läsår och är en del av Klimatrådet i Jönköpings län. Genom samarbetet inkluderas unga i länets klimatarbete. Ordföranden för ungdomsrådet är adjungerad i Klimatrådet. Vid ungdomsrådet diskuteras och samtalas om saker som berör länets arbete kring klimat- och energifrågor, detta lyfts sedan i Klimatrådets möten. Målet är att ungdomarna ska vara med och påverka länets omställning till ett plusenergilän. Hit bjuds minst 1 elev/klass in. Läs mer på klimatradet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga forum för elevinflytande - utöver redan nämnda forum, så finns möjligheten för dig att påverka skolans arbete på olika informella vägar. Som elev ska du, via läraren, ges möjlighet att påverka lektionernas upplägg och innehåll samt det arbetssätt som används. Genom dialog i gruppen tillsammans med undervisande lärare kan ni göra en planering av verksamheten. 

Som elev på ED kan du alltid fråga din mentor om stöd ifall du vill vara med och påverka, men upplever att du inte fått chansen.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats