Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Förväntan på ED

Alla har en tydlig bild av hur en skola ska vara. Det gör att du tar med dig en förväntan in på en skola kring allt från hur undervisning kommer att ske till hur du kommer att bli bemött. Här finns samlade förväntningar, som samlats in från såväl ED-lärare som ED-elever, som en ED-elev ska kunna ha på en ED-lärare och tvärtom.

ED-lärare förväntar sig att:

Elev och lärare visar varandra ömsesidig respekt och att detta syns i deras bemötande av varandra. 

Eleven kommer i tid till lektion och att eleven kommer förberedd till lektionen. Det innebär att eleven inför lektionen har kollat information och dokument på lärplattformen (Vklass) och att eleven har med rätt materiel till lektionen samt dator. 

Eleven är fokuserad på lektionen och presterar sitt bästa utifrån sin egen förmåga.

Eleven tar ett aktivt ansvar för sitt eget lärande och sina studier. Eleven ska uppmärksamma läraren på om det är något eleven inte förstår eller om det är något som eleven anser att läraren bör ändra på.  Eleven tar även emot erbjudande om stöd som ges i skolan, till exempel resurstiden.

Eleven söker upp lärare för individuella samtal efter behov.

En ED-elev förväntar sig att:

Lärare och elev visar varandra ömsesidig respekt och att detta syns i deras bemötande av varandra. Läraren ska vara positiv och entusiastisk och möta varje elev med höga förväntningar.

Läraren verkar för en god studiero i undervisningen och att läraren använder digitala verktyg i klassrummet och med det lägger upp information och arbetsmaterial på lärplattformen (Vklass). 

Lärare visar på elevens styrkor och ge framåtsyftande och kontinuerlig feedback under kursens gång samt är rättvis vid betygsättning. Läraren ska ha transparens kring vad som ligger till grund för ett visst betyg, särskilt viktigt vid grupparbeten. Läraren ser till att eleven får inflytande över sitt eget lärande, vilket bland annat stäms av med kursutvärderingar.  

Läraren är kunnig inom sitt ämne och genomför strukturerade lektioner med variation. Det ska vara klart för eleven vilka kursmålen är och vad eleven förväntas göra under kursen.

Läraren tar sig tid med varje elev och samtalar enskilt med eleven.

ED förväntar sig av vårdnadshavare, till ED-elever, att dessa stödjer sitt barn i barnets skolarbete, att du som vårdnadshavare tar del av information via ED:s lärplattform (Vklass) samt att du kontaktar barnets mentor eller rektor för samtal utefter behov.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats