Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Lärare

Bland personalen som jobbar på Erik Dahlbergsgymnasiet, så arbetar de flesta såklart som lärare. ED:s närmare 120 lärare är kunniga och engagerade med en vilja att ha omvärldsbevakning för att besitta uppdaterade kunskaper.

Lärarna på skolan är kunniga och engagerade. De möter dig med positiva förväntingar och uppmuntrar dig att nå just din fulla potential. På ED har vi som mål att göra dig väl förberedd för ditt framtida yrkesliv oavsett om du har gått ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program.

Näst intill samtliga lärare är behöriga för de ämnen som de undervisar i. Vi arbetar nu hårt för att detsamma ska gälla kravet på lärarlegitimation för betygsättning som börjar gälla 2015.

Lärarnas kunskaper är uppdaterade då vi kontinuerligt arbetar med kompetensutveckling för lärarpersonalen på skolan. För att stärka kompetensen hos våra lärare bedriver vi samarbete med andra lärosäten som Högksolan i Jönköping samt samarbetar med de olika branscher som är kopplade till våra yrkesprograms programråd. På ED finns det 15 tjänster som förstelärare samt lektor.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats