Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Möjligheter för dig som elev

ED är möjligheternas skola. Förutom vårt breda utbud av gymnasieutbildningar försöker vi leva upp till att skapa möjligheter för dig som ungdom på olika sätt genom internationella utbyten samt att delta i olika tävlingar riktade mot skolor.


Internationella kontakter blir allt viktigare i dagens samhälle. Världen "krymper" och den internationella kompetensen efterfrågas i allt högre grad.

På ED finns en Internationell Koordinator i vars uppgifter ingår att inspirera och medverka till att skapa globala kontakter i olika former och att starta upp olika internationella projekt för elever, lärare och övrig skolpersonal. Vi är öppna för våra elevers egna idéer och vår internationella koordinator finns tillgänglig på skolan för att du ska kunna få veta mer om olika möjligheter. Sedan 2012 har internationella utbyten gjorts, till över 15 olika länder, för över 30 elever och 40 personal.

En del av de internationella utbyten som görs på ED finansieras av EU-medel från Erasmus+.

Se mer på ourlakes.eu

Ett av de mer omfattande pågående internationella projekten via Erasmus+ är "The lakes in our lives". I projektet samarbetar ED under två års tid med sex andra skolor i länderna – Bulgarien, Island, Polen, Rumänien, Tjeckien och Turkiet – kring olika temauppgifter. Alla uppgifterna tar sin utgångspunkt i de sjöar som finns i närheten av varje partnerskola.

Inom NordPlus junior har lärare och elever på VO på ED inlett ett samarbete med en gymnasieskola i Hönefoss i Norge. Under 2015-2018 kommer utbyte ske mellan våra skolor. 

Samarbete och kommunikation är två färdigheter som också efterfrågas på dagens arbetsmarknad. Under din tid på ED har du möjlighet till att utveckla dessa färdigheter lite extra genom att göra ett internationellt utbyte eller genom att bedriva UF-företag inom Ung Företagsamhet eller via APL (arbetsplatsförlagt lärande på VO, VF eller EK).

Cambridge Certificate in Advanced English riktar sig till dig som är duktig på engelska. Inom ramen för kursen Engelska 7 finns det även möjlighet att få stöd och hjälp att förbereda sig för Cambridge Certificate in Advanced English som ger dig möjlighet att mot avgift erlägga ett internationellt erkänt diplom. Det kan vara till nytta om du har tänkt studera eller arbeta utomlands.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats