Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

ED-bibliotekarier i Japan

ED:s bibliotekarier besökte i augusti den internationella skolbibliotekskonferensen i Tokyo.

Erik Dahlbergsgymnasiets bibliotekarier, Ulrika Boström och Linda Fogelström, fick under försommaren ett stipendium från Atlas konferens för att delta i IASL:s internationella skolbibliotekskonferens som i år gick av stapeln i Tokyo under vecka 34.

Årets konferens handlade om ”A school library built for the digital age” vilket helt går i linje med de satsningar som för närvarande görs på ED:s gymnasiebibliotek. Syftet med att åka på konferensen var dels det internationella utbytet och att knyta kontakter, dels att djupdyka i ämnet digitala bibliotek och hämta inspiration och idéer som vi kan använda i vårt eget bibliotek. Deltagarna i konferensen kom från jordens alla hörn och många berättade om sina framsteg och hur de jobbar i sina skolbibliotek. Det var mycket intressant att få inblick i hur olika förhållandena för skolbiblioteken är i olika länder – och samtidigt hur mycket som är likt!

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats