Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

ED står för allas lika värde

Gymnasieskolorna i Jönköpings kommun står för alla människors lika värde! Hjälp oss att sprida detta budskap.

I din gymnasieutbildning har vi som mål att du ska inhämta och utveckla kunskaper och värderingar. Din utbildning ska genomsyras av respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Alla du möter som arbetar inom skolan ska också främja aktning för ditt och andra människors lika värde. Skolan ska underlätta din förståelse för andra människor och din förmåga att känna för dina kamrater. Du ska i gymnasiet aldrig behöva bli utsatt för diskriminering på grund av ditt kön, din etniska tillhörighet, din religion, om du har könsöverskridande identitet, din sexuella läggning, din ålder eller om du har någon funktionsnedsättning. Du ska heller aldrig drabbas av annan kränkande behandling.

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det svenska samhället blir allt mer internationellt, med växande möjligheter att resa över nationsgränser. Vi tror  på att möta denna utveckling med öppenhet och nyfikenhet, vilket vi gör genom att vara stolta över den kulturella mångfald som finns i våra gymnasieskolor. Gymnasieskolan ska vara en viktig mötesplats, där vi vill bidra till att elever får en identitet som kan relateras inte bara till det specifikt svenska utan också till det nordiska, till det europeiska och ytterst till det globala.

Därför står vi för alla människors lika värde!

Lars Wernborg, Gymnasiechef Erik Dahlbergsgymnasiet

Ulf Andersson, Gymnasiechef Sandagymnasiet

Henrik Ader, Gymnasiechef Per Brahegymnasiet

Claes Axelsson, Gymnasiechef Bäckadalsgymnasiet

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats