Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Sex och samlevnad på ED

Tisdagen 20 oktober hölls en temadag på ED inom sex och samlevnad för elever på NA och TE. 

Den 20 oktober hölls en temadag om sex och samlevnad på ED. Elever på NA och TE fick ta del av Cajsa Tengblads inspirerande föreläsning om självbild och relationer. Tengblads föreläsning var en del av flera under temadagen, där eleverna också fick lyssna till skolprästen Torgny Wirén samt representanter från ungdomsmottagningen.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats