Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Studieresa till Stockholm

Eleverna i SA15A och B samt de elever i NA14A och B som läser Historia 2 åkte den 21 april på studieresa till Stockholm.

Ytterjärna

Örjanskolan och Ytterjärna

Samhällseleverna med Beteendekunskap som inriktning gjorde studiebesök i Ytterjärna på Örjanskolan för att studera waldorfpedagogiken och ett samhälle som baserar sig på Rudolf Steiners antroposofiska teorier.

Studiebesöket började i kulturhuset där eleverna fick en kort genomgång om antroposofin och dess grundtankar samt prägling på området av en erfaren lärare. Det berättades om hur färger, former och material i byggnaderna var valda med eftertanke för att följa de antroposofiska teorierna.

Sedan gick det vidare till området i sig med odlingar och ett naturligt och ekologiskt vattenreningssystem som hade använts då samhället i Järna inte varit så stort. De biodynamiska odlingarna gicks också igenom där eleverna fick lära sig om det biodynamiska sättet att odla mat, som sedan fick avnjutas.

Sedan gick studiebesöket till Örjanskolan där eleverna fick lära sig om waldorfpedagogiken och hur det präglade just Örjanskolan. Eleverna fick tillfälle att prata med både elever och en lärare för att kunna ställa frågor angående pedagogiken och dess påverkan på individen och samhället. Eleverna fick också studera hur lektionssalar och undervisningen varierade beroende på ålder.

Eurytmi, som är ett obligatoriskt ämne för waldorfeleverna, fick också testas på av eleverna från ED. De fick lära sig om olika rörelser för de olika bokstäverna i alfabetet och vissa elever fick lära sig att dansa sitt namn.

Ytterjärna


Nordiska museet

Samhällsvetarna och de NA-elever som studerar historia fick en guidad tur på det Nordiska museet där de fokuserade på att studera vardagslivet hos olika människor i olika delar av Sverige från 1800-talet fram till nutid. Det blev mest fokus blev det modet och hur det så ut och elever fick ta del av olika klädesplagg.

Armémuseum

Utställning om soldathistoria och med fokus på andra världskriget. Hur folk hade det från olika perspektiv så som soldaternas liv och civilbefolkningens liv och krigets påverkan på de olika grupperna.

Eleverna fick också lära sig om den allmänna värnplikten 1901 och fick se hur soldatlivet såg ut då samt att de fick se hur soldater klädde sig i olika delar av världen.

Vapenutvecklingen efter andra världskriget med atombomber och liknande lyftes också fram under utställning.

Syftet med museibesöken var att visa hur livet såg ut för olika människor i olika situationer så som krig och under 1800-talet.

Efter studiebesöken på olika håll möttes alla upp i Stockholm och hade ”free-time”.

Ytterjärna
Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats