Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Utbyte med Norge för VO-elever

Inom programmet Nordplus Junior har VO på
ED utbytesprojekt ”Möten med vårdperspektiv Hönefoss – Jönköping” med en gymnasieskola i Hönefoss i Norge. Projektet som pågår under 2015 – 2018 innehåller såväl elev– som lärarutbyte och däremellan samarbete kring
olika teman med hjälp av digital teknik.

Den 2 – 7 april 2017 är fem VO-elever och två lärare från vår skola på besök i Hönefoss. De följer under veckan sina norska kompisar och kollegor både i skolan och ute på praktikplatser.
Syftet är att utveckla och stärka våra skolors samarbete och främja samarbetet mellan skola och arbetsliv. Genom projektet får både lärare och elever inblick i ett annat nordiskt lands vårdutbildning och hur skolorna samarbetar med arbetslivet. Det ger också möjlighet att lära känna vårt grannland Norge på ett annat sätt och knyta nya kontakter.

Nordplus
Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats