Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Programinriktat individuellt val

Syftet med programinriktat individuellt val är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att du så snart som möjligt ska kunna komma in på det programmet.

Programinriktat individuellt val (IMPRO) är tänkt för dig som står nära behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Du läser gymnasiekurser samtidigt som du läser ett eller flera grundskoleämnen. Om det är möjligt, och finns plats, så läser du tillsammans med en klass på ED.

Programmet står öppet för dig som inte har alla de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet till ett yrkesprogram, men har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och

  • i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen
Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats