Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Efter gymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig både bredd och djup som gör det möjligt för dig att göra många spännande val när det gäller dina framtida studier.

Du får behörighet till ett stort antal högre utbildningar oberoende vilken inriktning inom Naturvetenskapsprogrammet du valt. Både inriktningen Naturvetenskap och inriktningen Naturvetenskap och samhälle ger dig möjligheten att studera till exempelvis:

  • Jurist, lärare, arkitekt, civilekonom, psykolog, socionom, dietist, arbetsterapeut, SYV, sjuksköterska eller tandhygienist.

Vill du ha den högre behörigheten som krävs för till exempelvis:

  • Högskoleingenjör, civilingenjör, receptarie, biomedicinsk analytiker, optiker, läkare, apotekare, veterinär, tandläkare, jägmästare eller landskapsarkitekt

så måste du gå inriktningen Naturvetenskap eller Naturvetenskap och Samhälle med fördjupning Naturvetenskap.
 
Vill du vara väl förberedd i ditt specialintresse inför kommande studier så läs noga igenom vilka kurser respektive programfördjupning har att erbjuda.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan

Röst om NA

"Jag studerar just nu på Läkarprogrammet vid Umeå universitet. Jag gick NA för att jag var intresserad av naturvetenskap och upplevde att ED var det gymnasium som satsade mest på detta. Under tiden på ED fick jag förståelse för de naturvetenskapliga ämnena och hade lärare som gav mig känslan av att allt är möjligt bara du har engagemang. I framtiden kommer jag att jobba som läkare samt bedriva forskning och förhoppningsvis även undervisa blivande läkare."

ANDREAS PETTERSSON, NA 2006

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats