Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Norgeutbyte

Lärare och elever på VO på ED har inlett ett
samarbete med en gymnasieskola i Hönefoss i Norge. Under tre år kommer utbyte ske mellan våra skolor.

Inom programmet Nordplus Junior har VO på ED utbytesprojekt ”Möten med vårdperspektiv Hönefoss – Jönköping” med en gymnasieskola i Hönefoss i Norge. Utbytesprojektet innehåller såväl elev– som lärarutbyte och pågår under 2015–2018.

Utöver besöken på varandras skolor kommer elever och lärare att ha kontakt och samarbeta kring olika teman med hjälp av digital teknik. Syftet är att utveckla och stärka våra skolors samarbete och främja samarbetet mellan skola och arbetsliv. Genom projektet får
både lärare och elever en inblick i ett annat nordiskt lands vårdutbildning och hur skolorna samarbetar med arbetslivet och elevernas praktik ute på fältet.
Det ger också möjlighet att lära känna vårt grannland Norge på ett annat sätt och knyta nya kontakter.

I oktober 2015 var två lärare från Hönefoss på besök i Jönköping och i april 2016 åkte två lärare och fem VO-elever från ED på utbyte till Hönefoss. Eleverna följde där sina norska kompisar både i skolan och ute på praktikplatser under en vecka.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats