Jönköpings kommun

Yrkes- och språkintroduktion

Introduktionsprogrammen är till för att förbereda dig för fortsatta studier på gymnasiet eller för att kunna söka ett jobb. På Erik Dahlbergsgymnasiet finns två olika typer av introduktionsprogram, Språkintroduktion (IMS) och Yrkesintroduktion med inriktning mot Vård och omsorg (IMYVO). 

Språkintroduktion

IMS är ett specialutformat program för dig som är nyanländ till Sverige. För att du ska ha möjlighet att utvecklas i din egen takt är studieplanerna indivdiuellt anpassade med flexibla lösningar. Detta då ett av våra mål är att förbereda dig till de krav som ställs på ett nationellt gymnasieprogram.

På IMS lägger vi stor vikt vid ämnena Svenska som andra språk, Matematik och Engelska. Utöver dessa har vi också Idrott och hälsa, Estetisk verksamhet med bild, Samhällsorientering och Data. Du som behöver grundläggande läs- och skrivinlärning kan få det efter behov i anpassade grupper.

Ett bra samarbete med lärarna på de nationella programmen ger oss möjlighet att skapa optimala förutsättningar för varje elev på IMS. Många elever är integrerade i olika nationella kurser på gymnasiet. Du kan till exempel få betyg i Moderna språk, Modersmål och Teknik. I den mån det är möjligt erbjuder vi också förberedelsekurser i vissa ämnen. Du kan även få betyg i vissa nationella kurser genom självstudier som avslutas med prövning i ämnet. Sådana kurser är till exempel Samhällskunskap, Historia, Geografi och Religionskunskap

Yrkesintroduktion mot vård och omsorg

IMYVO vänder sig till dig som är intresserad av vård och omsorg. Hit kan du som inte har full behörighet till nationella vårdprogrammet söka. Hos oss får du arbeta i mindre grupper, där vi ger dig utvalda kurser som förbereder dig för kommande studier eller arbete. Du får en individuell studieplan formad efter dina behov.

Du läser vårdkurser där du får en förståelse för människors olika behov och hur du bemöter människor på ett yrkesmässigt sätt samt vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Några av de ämnen du kommer läsa är grundläggande Vård och omsorg och Hälsopedagogik. I din utbildning ingår också perioder av praktik där du får pröva på att arbeta inom vården. Du får också öva på praktiska moment i vårt metodrum på skolan.

Du får också undervisning i grundskoleämnen som Engelska, SO-ämnen, Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och NO-ämnen. För dig som vill fortsätta läsa på gymnasienivå erbjuder vi gymnasiekurserna Engelska, Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik, Historia och Samhällskunskap. Många av våra elever uppnår gymnasiebehörighet efter ett läsår och kan då söka sig till ett nationellt gymnasieprogram.

”Här får jag chansen att känna mig accepterad”

- Daniela Zaia IMS 2018

  • Språkämnen, 21%
  • Samhällsvetenskapliga ämnen, 8%
  • Matematik, 21%
  • Naturvetenskapliga ämnen, 19%
  • Tekniska ämnen, 15%
  • Övrigt och valbart, 17%

Röstedal, Karin

Studie- och yrkesvägledare