Jönköpings kommun

Ekonomi

Ekonomiprogrammet (EK) erbjuder dig det bästa av två
världar, skolan och näringslivet. En del av utbildningen (inriktning ekonomi) tillbringar du på ett fadderföretag, där du får använda dina teoretiska kunskaper och samtidigt lära nytt. På Ekonomiprogrammet får du lära dig att starta och driva ett företag.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet kommer du ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

På Ekonomiprogrammet (EK) på Erik Dahlbergsgymnasiet (ED) satsar vi mycket på Ung Företagsamhet (UF). På UF får du starta och driva ett eget företag. Flera av våra elever har haft mycket fina framgångar med sina UF-företag både regionalt och nationellt. ED är den skola i regionen som har flest UF-företag. Utgångspunkten på EK är entreprenörskapet.

Inriktning ekonomi

Inom inriktning Ekonomi jobbar vi mycket med att träna upp din kreativitet och förmåga att samarbeta, du får chansen att lära dig att ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling genom fadderföretag och UF-företag.

Under år 2 är du på ett fadderföretag. På fadderföretaget tillämpas dina teoretiska kunskaper praktiskt. Du har också möjlighet att göra ditt gymnasiearbete på fadderföretaget.

Dina entreprenöriella förmågor får du särskilt chansen att utveckla inom programfördjupningen Entreprenörskap. Här läser du kurserna Marknadsföring, Affärsjuridik samt Engelska 7 eller Rätten och samhället.

Inriktning juridik

Inom inriktning Juridik lär du dig rättssystemets uppbyggnad, lagar inom privat- och affärsjuridik samt vad som händer om man bryter mot dem. Vi tränar dina teoretiska kunskaper genom att praktiskt lösa juridiska problem. Du skapar juridiskt bindande dokument, träffar personer som advokater, konsumentvägledare och besöker tingsrätten. Du driver UF-företag och blir bra på presentationsteknik.

Din entreprenöriella förmåga har du chansen att utveckla inom programfördjupningen. Här läser du kursen Entreprenörskap och företagande, men fördjupar dig även inom det juridiska området med kurserna Straff- och processrätt och Kriminologi. Vill du inte läsa den senare kursen kan du ersätta den med Engelska 7.

Efter gymnasiet

EK ger dig bra möjligheter för framtiden. Efter dina tre år har du lärt dig hur man startar, driver och utvecklar ett företag samt fått behörighet till ett stort antal högre utbildningar.

Efter att du tagit studenten från EK-programmet kan du vidareutbilda dig till exempelvis civilekonom, advokat, nationalekonom, marknadsförare, journalist, projektledare eller lärare.

Tidigare manlig student på Ekonomiprogrammet.
Tidigare kvinnlig student på Ekonomiprogrammet.

Ämnesfördelning

  • Språkämnen, 28%
  • Samhällsvetenskapliga ämnen, 16%
  • Matematik, 12%
  • Naturvetenskapliga ämnen, 4%
  • Ekonomiska ämnen, 24%
  • Övrigt och valbart, 16%

Ekonomiprogrammet, poängplan 2021/2022

2500 poäng fördelas på gymnasiegemensamma, programgemensamma, inriktnings-, fördjupnings- och övriga kurser.

Gymnasiegemensamma kurser 1250 poäng

Höstterminen årskurs 1, 350 poäng.

Kurs.

Poäng.

Engelska 5

50

Historia 1b

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 1b

50

Naturkunskap 1b

50

Religionskunskap 1

25

Samhällskunskap 1b

50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

50

Vårterminen årskurs 1, 350 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 5

50

Historia 1b

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 1b

50

Naturkunskap 1b

50

Religionskunskap 1

25

Samhällskunskap 1b

50

Svenska 1 eller svenska som andrapråk 1

50

Höstterminen årskurs 2, 225 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 6

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 2b

50

Samhällskunskap 2

50

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

50

Vårterminen årskurs 2, 225 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 6

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 2b

50

Samhällskunskap 2

50

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

50

Höstterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

50

Vårterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Svenska 3 eller svenska som andrapråk 3

50


Programgemensamma kurser 350 poäng

Höstterminen årskurs 1, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Företagsekonomi 1

50

Moderna språk

50

Vårterminen årskurs 1, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Företagsekonomi 1

50

Moderna språk

50

Höstterminen årskurs 2, 25 poäng

Kurs

Poäng

Psykologi 1

25

Vårterminen årskurs 2, 25 poäng

Kurs

Poäng

Psykologi 1

25

Höstterminen årskurs 3, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Privatjuridik

100

Inriktning Ekonomi 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Företagsekonomi 2

50

Vårterminen årskurs 2, 75 poäng.

Kurs

Poäng

Entreprenörskap och företagande

25

Företagsekonomi 2

50

Höstterminen årskurs 3, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Entreprenörskap och företagande

50

Matematik 3b

50

Vårterminen årskurs 3, 75 poäng.

Kurs

Poäng

Entreprenörskap och företagande

25

Matematik 3b

50


Fördjupning Entreprenörskap 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Marknadsföring

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Marknadsföring

50

Höstterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 7 eller Rätten och samhället

50

Vårterminen årskurs 3, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Affärsjuridik

100

Engelska 7 eller Rätten och samhället

50


Inriktning Juridik 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Rätten och samhället

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Rätten och samhället

50

Höstterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Psykologi 2a

50

Vårterminen årskurs 3, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Filosofi 1

50

Affärsjuridik

100


Fördjupning Juridik 300 poäng

Vårterminen årskurs 2, 25 poäng.

Kurs

Poäng

Entreprenörskap och företagande

25

Höstterminen årskurs 3, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Entreprenörskap och företagande

50

Hum. spec.- Straff- och processrätt

50

Engelska 7 eller Hum.spec.- Kriminologi

50

Vårterminen årskurs 3, 125 poäng.

Kurs

Poäng

Entreprenörskap och företagande

25

Hum. spec.- Straff- och processrätt

50

Engelska 7 eller Hum.spec.- Kriminologi

50


Övriga kurser 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Individuellt val

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Individuellt val

50

Höstterminen årskurs 3, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

50

Individuellt val

50

Vårterminen årskurs 3, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

50

Individuellt val

50


Backlund Wengbrand, Erik

Rektor

Gårdving Stenered, Johanna

Studie- och yrkesvägledare